Cenník

Cenník poplatkov služby RYDE Taxi

(s účinnosťou od 07.07.2023)

Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka

 • Základné jazdné za Jednotný štandard 4,2 € (preprava do 3 km).

 • 0,7 € za každý ďalší kilometer jazdného.

 • Čakacia doba do 3 minút je stanovená v cene základného jazdného. Každá ďalšia začatá minúta čakania dopravcom je spoplatnená 0,5 €.

 • Storno poplatok - v prípade, ak je objednaná jazda zrušená zo strany klienta. Klient zruší objednanú potvrdenú jazdu prostredníctvom aplikácie po viac ako dvoch minútach od objednania prepravy, je mu účtovaný storno poplatok vo výške 3€, ktorý bude fakturovaný a zaslaný do e-mailu klientovi.

 • Poplatok za plánovanú jazdu – v prípade, ak si klient prostredníctvom aplikácie objedná vopred plánovanú časovú objednávku prepravy na konkrétny deň, čas a na konkrétne miesto štartu. Poplatok za plánovanú jazdu vo výške 2€ sa pripočíta k cene jazdného, ktoré klient uvidí vo svojej aplikácií pri objednávke. Plánovanú jazdu je možné objednať a uhradiť jedine platnou a overenou platobnou kartou. Plánovanú jazdu nie je možné objednať v kombinácií s akýmkoľvek zľavovým kupónom RYDE, ani použitím peňaženky v aplikácií. Po pred-autorizácií platby sa klientovi objednávateľovi zobrazí notifikácia, že jazda bola úspešne naplánovaná.

 • V prípade ak si klient vopred objedná plánovanú jazdu, môže ju do 31 minút pred ním stanoveným časom zrušiť bezplatne, ak ju zruší 30 minút a menej pred stanoveným časom bude sa klientovi účtovať storno poplatok za zrušenie plánovanej jazdy vo výške 3€.

 • Pri objednaní jazdy klientom na viac cieľov, ako náhle dopravca príde na miesto určenia a pošle vám oznámenie, že dorazil na miesto určenia, aplikácia RYDE môže začať účtovať poplatky za čakanie tzv. stojné a to za dobu čakania nad tri minúty. Každá ďalšia začatá minúta čakania vodičom je spoplatnená 0,5 €. Ďalej pri medzizastávkach navolených klientom v aplikácií RYDE, že dorazil na miesto medzizastávky, môže začať dopravca účtovať poplatky za čakanie tzv. stojné a to za dobu čakania vystúpenia alebo nastúpenia klienta, nad jednu minútu. Každá ďalšia začatá minúta čakania dopravcom je spoplatnená 0,3 €. Jazdu na viac cieľov je možné objednať a uhradiť platnou platobnou kartou klienta, alebo v kombinácií platobnej karty a peňaženky v aplikácií RYDE.

 • Znečistenie vozidla nad bežný rámec 130 € /Znečistenie sa účtuje ako zmluvná sadzba/

Dynamické cestovné (tarifa) – využívaná platformou RYDE a to v prípade:

 • Ak je dopyt po preprave osôb vysoký (napr. počas dopravnej špičky alebo uzávery, počas konania hromadných verejných, športových alebo kultúrnych podujatí, pri zhoršených klimatických alebo poveternostných podmienkach, pri jazde mimo Bratislavy atď.), sa sadzby zvyšujú, aby sme dopravcov motivovali k tomu, aby boli pre klientov k dispozícií.

 • Ak sú ceny jazdného takto zvýšené v určitých časoch, uvidíte v aplikácii oznámenie o zvýšenom dopyte.

Finálna cena za jazdu môže byť odlišná, ako klient čakal. Cena sa môže navýšiť, ak:

 • Čakanie na objednaného klienta bolo dlhšie ako tri minúty a spustí sa spoplatnená čakacia doba. Tento poplatok pomáha kompenzovať vodiča/dopravcu a jeho čas strávený čakaním. Suma účtovaná za čas čakania sa zobrazí na faktúre, ktorá Vám príde na mail.

 • Pri objednaní jazdy klientom na viac cieľov. Čakanie na objednaného klienta z miesta štartu bolo dlhšie ako tri minúty a spustí sa spoplatnená čakacia doba. Pri medzizastávkach (objednaných viacerých cieľov) navolených klientom v aplikácií RYDE, že dorazil dopravca s klientom na miesto medzizastávky, čakanie na výstup príp. nástup objednaného klienta bolo dlhšie ako jedna minúta. Tento poplatok pomáha kompenzovať vodiča/dopravcu a jeho čas strávený čakaním. Suma účtovaná za čas čakania sa zobrazí na faktúre, ktorá Vám príde na mail.

 

Bankové karty – UPOZORNENIE pre klientov:

Pri pridaní karty k Vášmu klientskemu kontu alebo objednaní jazdy na kartu, môžete v bankovom výpise vidieť nespracovaný poplatok alebo rezerváciu prostriedkov. Jedná sa len o tzv. pred autorizáciu finančných prostriedkov.

Vaša banka dočasne pred autorizuje finančné prostriedky na Vašej karte, aby skontrolovala platnosť karty a obmedzila prípadné podvodné použitie Vašej karty a informácií. Na Vašom bankovom účte sa Vám táto autorizácia zobrazí ako čakajúci alebo rezervačný poplatok.

Vaša banka podrží rezervované prostriedky určitý čas a po kontrole sa rezervácia prostriedkov znova uvoľní. V závislosti od Vašej banky sa uvoľňuje okamžite, alebo do 10 pracovných dní, len vo výnimočných prípadoch to môže trvať až 30 dní.

Ak Vám pred autorizovaná suma nebola uvoľnená do 10 pracovných dní, odporúčame kontaktovať Vašu banku.

Pred autorizácia sa môže vzťahovať aj za zrušenie objednanej jazdy klientom viď. vyššie „Storno poplatok“.

 

Kupóny RYDE /zľava/ - informácie:

 • Kupóny RYDE sú určené na jazdu v našej flotile zmluvných partnerských dopravcov RYDE.

 • Ak zmeníte spôsob platby, bude potrebné znova zvoliť kupón RYDE vo svojej objednávke.

 • Kupóny RYDE – ich použitie a využitie pri objednávke prepravy môže byť podmienené aj na spôsob platby objednanej prepravy napr. pri platbe hotovosťou alebo pri platbe overenou platobnou kartou.

 • Ak je hodnota kupónu RYDE vyššia ako cena jazdy, nie je možné použiť zvyšnú sumu na inú jazdu.

 • Dva alebo viac kupónov RYDE nie je možné použiť na jednu jazdu.

 • Percentuálne zľavy môžu mať maximálnu sumu hodnoty kupónu (napr. v maximálnej výške do 5€), ktorá sa odpočítava z jazdného.